Page update: 01 January 2000

Volleyball

Bulgarian Volleyball Federation
Bulgarian Volleyball Fedartionfot contacts: Address: 75, Vassil Levski Blvd. 1040 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2/ 981 79 81, 9300 528, 9300 530
Fax: +359 2/ 981 23 32, 9300 700
E-mail: volleyball@volleyball.bg


National Volleyball League
National Volleyball Leaguefor contacts:Tel.: +359 2/ 9300 764
Fax: +359 2/ 9300 749
E-mail: nvl@olympic.bg


Current Volleyball team - Mans (June, 2005):

Number

Player

Birth date

Height

Weight
1
E.Ivanov 03/06/1974 2,10 98kg

2

Hristo Tsvetanov 29/03/1978 1,98 85kg

3

Andrey Zhekov 12/03/1980 1,90 82kg
4
Boyan Yordanov 12/03/1983 1,97 86kg
5
Svetozar Ivanov 28/10/1977 2,08 100kg
6
Matey Kaziyski 23/09/1984 2,02 93kg
7
Krasimir Gaydarski 23/02/1983 2,04 96kg
8
Danail Mihaylov 01/07/1974 1,97 87kg
9
Nikolay Naydenov 22/04/1974 2,00 90kg
10
Smilen Mlyakov 17/06/1981 2,00 98kg
11
Vladimir Nikolov 03/10/1977 2,00 95kg
12
Vladislav Stoyanov 17/05/1978 2,02 96kg
13
Teodor Salparov 16/08/1982 1,85 73kg
14
Todor Aleksiev 21/04/1983 2,00 96kg
15
Kostadin Stoykov 07/12/1977 1,99 85kg
16
Danail Milushev 03/02/1984 2,00 93kg
17
Plamen Konstantinov 14/06/1973 2,02 93kg
18
Ivan Kolev 02/01/1987 2,00 92kg
Trener:Martin Stoev

Related Links to Volleyball Organizations

http://www.bfvolleyball.org/ - Bulgarian Volleyball Federation (EN/BG)
http://www.geocities.com/bulgarianvolley/ - Bulgarian Volleyball (Info site) (EN)
http://www.nvl-bg.org/ - National Voleyball League (BG)
http://www.geocities.com/konstantinov17/ - Plamen Konstantinov Home Site (EN)
http://vladonikolov.hit.bg/ - site for Vladimir Nikolov (EN)
http://www.hup.bg/vis/viseng.html - Volleyball Information System Bulgaria (EN)
http://www.beachvolleyball.gr/Balkan2003/ - Balkan Beach Volleball Championship (EN)
http://cskavolleyball.hit.bg/ - VC CSKA Girls (EN/BG)
http://vladonikolov.hit.bg/ - site for Vladimir Nikolov (EN)
http://www.georgilazarov.hit.bg/ - site for Georgi Lazarov (EN)
http://galabinov.hit.bg/ - Assen Galabinov`s web page (EN)
http://www.bulgarian-football.com/volleyball.html - by Julian Dontchev, Nikolay Markov and Iordan Tsirov
http://www.lina-petia.com/ - Lina & Petya Yanchulovi - Beach Volleyball (EN)
http://www.i-vo-lley.com/ - Ivo Gavrilov & Sarata - Beach Volleyball official site (EN)
http://www.geocities.com/gavry_sarata/start - Ivo Gavrilov & Sarata - Beach Volleyball (EN)